Přednášky, vzdělávací pořady

Měsíční přehled
Červenec 2019
    28. července 2019 09:00

    Sborové dopoledne s P. Keřkovským

    Farní sbor Velké Meziříčí zve na sborové dopoledne s Pavlem Keřkovským. 9:00 - bohoslužby10:15 - Proč byl J.A. Komenský pro T.G.Masaryka inspirující osobností?

Nahoru