Přednášky, vzdělávací pořady

Měsíční přehled
Srpen 2020
  2. srpna 2020 09:00

  Sborové dopoledne s P. Keřkovským

  Od 9:00 bohoslužba s hostem na kazatelně Pavlem Keřkovským, následuje přednáška ...

  18. srpna 2020 16:00 - 20. srpna 2020 18:00

  Festival osobnostního rozvoje v Křižanově

  Získej dovednosti, na které se ve škole zapomíná. 1️ víkend | 35 praktických workshopů Zažij 5 workshopů z různých oblastní seberozvoje, od tréninku komunikačních dovedností, přes relaxační, kreativní a pohy ...

Nahoru