Židovský hřbitov

2014-12-17-11-25-24_h3-1.jpg2014-12-05-13-56-26_h4.jpg2015-02-18-16-47-22_zhrbitov.JPG

Pozemek pro zřízení hřbitova zakoupili Židé roku 1650 za 60 zlatých. Od té doby byl hřbitov funkční až do 2. světové války. Původně k němu vedla přes řeku dřevěná lávka. Když byla zničena povodní, přispívali od roku 1768 Židé na údržbu mostu k Moránskému hřbitovu a používali jej také.

Hřbitov o rozloze 4. 571 m2 je umístěn ve svahu a celý je ohrazen zdí. V horní části je ve zdi vsazena kamenná deska s hebrejským textem modlitby za zemřelé kadiš. Hroby, zdobené kamennými náhrobky, jsou rozmístěny v poměrně hustných řadách po vrstevnicích směrem nahoru do stráně - k severu. Na hřbitově je umístěno celkem 1306 kusů náhrobních kamenů ve 42 řadách. Nejstarší je z roku 1677. Nápisy jsou tradičně hebrejské, od 19. století německé, z 20. století i české. Poblíž vstupní brány stojí obřadní síň z roku 1880.

Hřbitov není volně přístupný, zájemci si mohou zapůjčit klíče v Turistickém informačním centru Velké Meziříčí.

 

Bezděkov 213/37 , Velké Meziříčí, 594 01
Nahoru