1. Úvodní stránka
  2. Turistické cíle
  3. Církevní památky
  4. Kostely
  5. Kostel Nejsvětější Trojice Ve Velkém Meziříčí

Kostel Nejsvětější Trojice Ve Velkém Meziříčí

Nachází se na starém hřbitově moráňském. Byl postaven vlašskými stavebníky na popud tehdejšího majitele panství Zikmunda Heldta. Dokončen byl roku 1553 Benešem Vlachem. Původní gotický sloh utrpěl pozdějšími přestavbami. V letech 1672 – 1696 vznikl pro kostel z podnětů místních fundátorů „zlacený" oltář. Roku 1718 Karel František Töpper namaloval hlavní oltářní obraz Nejsvětější Trojice. Kostel byl určen především k pohřebním obřadům, mše se v něm konaly jen několikrát ročně. Od roku 1557, kdy hlavní chrám užívali nekatolíci, sloužil pro potřeby katolické menšiny. Roku 1611 kostel na krátko získali luteráni.

U sakristie jsou ve zdi zasazeny tři náhrobní kameny. První nám sděluje, že L. P. 1553 v neděli před sv. Dorotou dokonala život Anna Křisstanova, manželka urozeného vladyky pana Václava Majetského z Krásné Hory. Jejišto duši pán Bůh milostiv býti. Na druhém náhrobku je uvedeno L. P. 1553 ve čtvrtek před narozením Panny Marie umřela Kateřina, dcera Václava Majetského z Krásné Hory (bývalý hrádek v Mostištích u Velkého Meziříčí). Na třetím je nečitelný nápis se znakem Pernštejnů.

Ve věži bývaly dva zvony z roku 1554. Po roce 1823, po velkém požáru města, který zasáhl hřbitov, zde proběhla řada menších úprav, včetně rozšíření hřbitova. 9. května 1823 byly zvony z důvodu poškození rozlity a nahrazeny jinými. Další zvony byly v obou světových válkách rekvírovány pro válečné účely. Poté sem místní farář zakoupil malý zvon. Poslední celková oprava včetně věže a střechy byla provedena v roce 2005.

Pod kostelem se nachází hrobka.