1. Úvodní stránka
  2. Turistické cíle
  3. Církevní památky
  4. Kostely
  5. Kostel sv. Kříže ve Velkém Meziříčí

Kostel sv. Kříže ve Velkém Meziříčí

Kostel sv. Kříže byl součástí městského špitálu, proto se mu dodnes říká „Špitálek". Původně byl gotický z poslední čtvrtiny 14. století a byl pohřebním místem pánů z Lomnice na Meziříčí. V 16. století jej nechal renesančně přestavět Zikmund Heldt z Kementu, který zde byl pochován po své smrti roku 1564. Jeho úmrtí připomínají celkem tři kamenné pomníky. První z nich zhotovil patrně místní kameník. Druhý se stejným sdělením objednala vdova Alina Meziříčská z Lomnice od umělce z centra, snad z Prahy. Je to nejkrásnější dochovaný renesanční náhrobek ve městě. Třetí deska oznamuje pouhý fakt pohřbu pana Zikmunda. Roku 1786 byl kostel klasicistně opraven nákladem kněžny Marie Eleonory z Liechtensteina.

V 16. století, kdy většinu ve městě měli nekatolíci, sloužil tento kostel k bohoslužbám katolické menšiny. Na konci téhož století z něj byla zahájena rekatolizace. Za 1. světové války v něm mívali bohoslužby Italové, kteří se ve městě zdržovali i se svým knězem jako váleční uprchlíci. Po roce 1951 byl kostel využíván jako sklad. Při jeho opravě v roce 1992 byl přesunut vchod z ulice do dvora a pořízeno nové vnitřní vybavení. V současné době je používán pro potřeby děkanství, kromě občasných bohoslužeb se v něm konají koncerty, besedy i výstavy.