1. Úvodní stránka
  2. Turistické cíle
  3. Hrady a zámky
  4. Zámek a muzeum Velké Meziříčí

Zámek a muzeum Velké Meziříčí

Zámek, původně románský hrad stál na skále nad řekou Oslavou již kolem roku 1236. Nejstarší fresková výzdoba se datuje před rok 1300. Výzdoba je unikátní především zobrazeným námětem z křesťanských legend, který se objevoval spíše v sakrálním prostředí, ale ne na středověkých hradech.  Po gotických úpravách v 15. století byl v následujícím století přestavěn na renesanční zámek, z něhož se na malém nádvoří dochovala lodžie vyzdobená freskami. Přestavbu dokončila roku 1578 paní Alina Heldtová Meziříčská, jak připomíná portál na zámecké bráně. Po požáru roku 1723 byl zámek obnoven barokně. Autorem úprav byl pražský stavitel Ferdinand Václav Špaček, který stavbu dokončil roku 1733.

Vstupní část byla na přelomu 19. a 20. století upravena pseudogoticky. V držení hradu a později zámku se v minulosti vystřídalo 13 významných šlechtických rodů. Roku 1995 restituovali zámek Podstatzští-Lichtenstein.

V budově je umístěno  Muzeum Velké Meziříčí. V přízemí zámku se nachází výstavní síň, kde se několikrát za rok obměňují výstavy. V prvním patře si návštěvníci prohlédnou stylově zařízené pokoje a seznámí se s historií budovy i s jednotlivými majiteli. Kromě toho se v salonech nachází také několik zajímavostí - vystaven je například smuteční náhrdelník císařovny Marie Terezie, psací stolek francouzské královny Marie Antoinetty či kolekce japonských lakových prací. Samostatná expozice je věnována hraběti Harrachovi a sarajevskému atentátu.

Prohlídka následně pokračuje ve druhém patře zámku, kde se nachází expozice muzea. Velkomeziříčské muzeum vzniklo v roce 1893 při příležitosti konání Všeobecné krajinské výstavy. Na výstavu bylo shromážděno množství předmětů národopisného charakteru, které se staly základem muzea. V pozdějších letech byly sbírky doplněny o přírodniny, zvláště minerály a vycpaniny. Po roce 1948 se muzeum přemístilo z radnice do budovy zámku a expozice byly rozšířeny o zámecký mobiliář. V roce 1980 byla otevřena výstava o budování dálnice a v muzeu přibylo oddělení pozemních komunikací.

V současné době si mohou návštěvníci prohlédnout regionální expozici Ve znamení sedmi per, která byla slavnostně otevřena v květnu 2008. Kromě toho se v prostorách muzea nachází sbírka kubistického nábytku vyrobená podle návrhu architekta Pavla Janáka, výstava věnovaná letci Janu Čermákovi, přírodovědné sbírky a v neposlední řadě také expozice Cestou necestou aneb Od cest k dálnicím.

Od roku 2017 je nově zpřístupněn Rytířský sál s freskovou výzdobou z konce 13. století. Sál se nachází v jihovýchodní části přízemí a řadí se k pozůstatku románského hradu, který je součástí dnešní budovy zámku. Sál by zřejmě jakousi společenskou místností, ve které se prolínal světský život se základními duchovními hodnotami reprezentovanými malbami křesťanských mučedníků.