Zřícenina hradu Dub

Na návrší východně od obce je v borovém porostu ukryta zajímavá zřícenina zdejšího hradu. Ve formě predikátu je hrad uváděn zřejmě už v roce 1233 jako Tasov a v roce 1292 jako Tassenberg. Už v roce 1550 byl však pustý. Zachovalo se z něj klenutí obytné věže (někdy mylně pokládané za vstupní věžovitou bránu), v terénu lze rozpoznat zbytky okružní hradby a příkop. Naskýtá se odtud krásný výhled do zalesněného údolí Oslavy.