Mlynářská stezka

Mlynářská stezka je tématická nadregionální cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je historie mlynářství.

Navržená trasa, jejíž délka dosahuje 184,8 km, propojuje území dvou krajů a obvody osmi obcí s rozšířenou působností. Celá trasa začíná v Novém Městě na Moravě (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu a na regionální cyklotrasu Jeseník – Znojmo). Navržená trasa překračuje hranice kraje Vysočina a přes území Jihomoravského kraje pokračuje až na území Dolního Rakouska. Cílovým bodem je hraniční přechod Čížov-Hardegg (pouze pro pěší a cyklisty). Zde se Mlynářská stezka napojuje na síť cyklotras a cyklostezek v Dolním Rakousku. Trasa je navržena po stávajících komunikacích, maximálně se přibližujících, případně kopírujících vodní toky, na nichž leží jednotlivé mlýny.

Trasa protíná tyto obvody obcí s rozšířenou působností:

  • Nové Město na Moravě (kraj Vysočina)
  • Žďár nad Sázavou
  • Bystřice nad Pernštejnem
  • Velké Meziříčí (kraj Vysočina)
  • Náměšť nad Oslavou (kraj Vysočina)
  • Třebíč (kraj Vysočina)
  • Moravský Krumlov (Jihomoravský kraj)
  • Znojmo (Jihomoravský kraj)