Hrobka rodu Lobkowiczů v Netíně

Hrobka je postavena severně od kostela Nanebevzetí Panny Marie na kopci Horka v novogotickém slohu od architekta Augustina Prokopa v letech 1869 – 1871 na přání kněžny Leopoldiny z Lobkowicz, majitelky hradu a zámku ve Velkém Meziříčí, za 56 tisíc. Stavba je provedena jako dvoupodlažní dispozice z cihlového režného zdiva s přistavenými devíti opěráky s odstupy, které jsou kryty kamennými stříškami. Přistavěná osmiúhelníková věž má nad prvním parapetem 8 obdélníkových oken, kde je umístěna zvonice. Zdivo je ukončeno čtyřmi stříškami. Věž je krytá jenhlancovitým nástavcem se zakončeným okružím, na kterém je umístěn květinový motiv.

Přízemní krypta má členěný předstup, krytý mřížovým kováním s hlavním vchodem do hrobky. Je čtvercového půdorysu jako kaple a je spojena s malou apsidou, ve které je umístěn kamenný barokní kříž. Podlaha je kryta mramorovými černobílými dlaždicemi s postranními stupni, na kterých jsou umístěny schránky zemřelch.

Venkovní kamenné schodiště do kaple je spojené se stavbou lomeným obloukem krytým stříškou. Nad vchodem je umístěn velký plastický erbovní znak Lobkowiczů se spřízněnými rody.

Vnitřek kaple má téměř čtvercový půdorys a je trojlodní. Stropní klenbu nesou čtyři kamenné sloupy. V malé hranolovité aspidě spojené s kaplí vítězným obloukem jsou tři vitráže barevných oken s postavami a znaky rodů. Vlevo sv. Ludvíka se znakem Lobkowiczů, uprostřed s andělem nesoucí rozvinutý nápis "popel jsem a popel budu" a vpravo obraz sv. Leopolda se znakem Lichtensteinů, větve vranovské. Malá sakristie je propojená s věží, kde je přístup do zvonice. Původní zvon z r. 1735 byl rekvírován  pro potřeby 1. sv. války v květnu 1917. Nový zvon je z roku 1929.

V kryptě jsou pochováni členové rodů Lobkowiczů, Harrachů, Podstatzských-Lichtensteinů: kníže Ludvík Lobkowicz (†1882), syn knížete Ludvíka z Lobkowicz (†1882), kněžna Leopoldina z Lobkowicz (†1899), kníže Rudolf z Lobkowicz (†1908), kněžna Sarah Hohenlohe-Waldenburgová-Harrachová a hrabě František Harach (†1937), Alois Podstatzký (1905 - 1982), hraběnka Jozefína Podstatzká, roz. Harrachová (1908 - 2000), hraběnka Maria Mailath (†2000) a novorozené dítě hraběnka Marie Josefa (†2000).

Cestu k hrobce lemuje alej vzrostlých lip a 14 kamenných kapliček křížové cesty. Na každém ze čtrnácti zastavení je lidově pojata malba Kristovy cesty na Golgotu. Pochází z poloviny 19. století.