Naučná stezka Šebeň

Roku 1996 pro velkou četnost mravenců v lesích u obce Dobrá Voda byly provedeny první průzkumné práce ZO ČSOP Bory. Z odebraných vzorků mravenců bylo zjištěno, že jsou všichni jednoho druhu Formica polyctena. Od roku 1997 byly zahájeny přípravné práce k vyhlášení lokality za chráněné území. To se povedlo na jaře r. 2002, kdy byla Šebeň vyhlášena Přírodní památkou.

Na území PP Šebeň a v přilehlých porostech se nachází přes 1200 hnízd lesního mravence druhu mravence pospolitého (Formica polyctena), ve kterých žije kolem 3 300 dílčích rojů. Z konkurenčních druhů mravenců zde byl zaznamenán mravenec loupeživý (Formica sanguinea) a mravenec obrovský (Camponotus herculeanus).
Jak bylo zjištěno v roce 1999 – průměrné mraveniště druhu Formica polyxena na Šebeni má výšku 60 cm, průměr kupy 132 cm a průměr hnízdního valu 163 cm. Zdejší výskyt lesních mravenců patří k největším ve střední Evropě. Šebeň je největší známý jednolitý komplex mravenišť druhu Formica polyxena u nás.
Mraveniště se tu vyskytují na světlejších stanovištích – podél cest, okrajů porostů, pasek, průseků a světlin po nahodilé těžbě. Často dosahují velké místní hustoty. Ke vzniku dceřiných hnízd v koloniích dochází především ve směru linií, při nichž se nacházejí mateřská hnízda. Jde o tzv. liniovou strukturu osídlení.
Za nejcennější oblasti výskytu lze považovat nečetná místa, kde se hnízda neváží pouze na linii, ale tvoří strukturu pruhovou až plošnou. Takové uspořádání je stabilnější i s ohledem na propojení hnízd. Tato místa jsou jádrem rozšíření lesních mravenců na Šebeni.

Pro lepší přiblížení života mravenců návštěvníkům, zde byla vytvořena naučná stezka. Začátek stezky najdete za obcí Jívoví u Křižanova 600 m po silnici směrem na Radenice. Tato stezka je dlouhá 3 km a je na ní 12 informačních panelů, z toho 2 úvodní. Trasa stezky je vyznačena na stromech a vede po dobře přístupných lesních cestách. V těžším terénu jsou pouze stanoviště č. 6 a 9, která se nachází mimo uvedenou trasu. Začátek a konec cesty spojuje lesní silnička dlouhá 1,5 km, po které se dostanete zpět k místu, odkud jste vyšli. Pohodlná procházka po celé naučné stezce tvá asi 2 hodiny. K naučné stezce Šebeň byl vydán průvodce, jenž je k dispozici u ZO ČSPO Bory.

Názvy panelů:

  1. Kdo jsou mravenci
  2. Vztahy mezi mraveništi
  3. Mravenci v hospodářském lese
  4. Potrava mravenců
  5. Konec života mravenišť
  6. Rozmnožování mravenců
  7. Mraveniště během roku
  8. Život mravence
  9. Teritorium mraveniště
  10. Význam a ochrana mravenců