Rodina Čermákova

Mezi významné velkomeziříčské rodiny můžeme počítat i mlynářskou rodinu Čermákovu. Na zděném soklu uprostřed stála původně socha a byla tam umístěna deska připomínající mlynáře Jana Čermáka a jeho manželku Kateřinu. Podobné černé desky na zdi uvádějí jejich potomky.

Jan Čermák (1848-1899) se přiženil do Podhradského mlýna, když si vzal za manželku Antonii Schindlerovou (1844-1897). Jejich syn Jan byl prvním českým letcem s mezinárodním pilotním diplomem, ale ten zde pohřben není.

Luisa Čermáková (1862-1920) se provdala za gymnaziálního profesora Karla Šírka (1848-1923), který byl později jmenován školním radou.

Rudolf Čermák (1859-1888) byl společníkem firmy Bratři Čermákové, kterou tvořil s bratry Janem a Josefem. V bývalém Brýdově mlýně na Příkopech provozovali škrobárnu. Rudolf zemřel v 29 letech.

Josef Čermák (1851-1922) vlastnil mlýn na dnešní ulici Mlýnská. Postupně přikoupil vedlejší domy a mlýn rozšířil. Za jeho potomků byly části mlýna rozprodány a mlýn zanikl. V letech 1886-1905 byl členem městské rady, 1905-1915 působil ve funkci starosty města. V době konání císařských manévrů (1909) vítal ve městě císaře Františka Josefa I. i jeho hosty. Za zásluhy v oblasti průmyslové výroby mu byl později udělen titul císařský rada. Město ho jmenovalo svým čestným občanem.

Jeho žena Milena (Emilie) (1868-1940) byla dcerou JUDr. Zikmunda Vašátka. Z jejich dětí je zde připomenut Jaroslav (1890-1916), který padl v Haliči a profesor obchodní akademie v Brně dr. Josef Čermák (1888-1931). Dcera Lili byla provdána za továrníka Antonína Jelínka, pohřbena tu ale není.

Ripp