Vinný šenk

Šenk z roku 1484 nás uchvátí svou starobylostí. Přední místnost šenku je klenutá z kamene a omítnutá ještě původní omítkou, na které byly objeveny dochované původní nápisy a kresby vyjadřující nejrůznější výjevy z tehdejšího života, které tam patrně tehdejší „zákazníci" kreslili. Fragmenty architektury a kresbu věže je možno považovat za zbytky nejstaršího zobrazení meziříčského hradu či opevnění města. V současnosti se zde nachází šenk s kavárnou. Naleznete ho za světelnou křižovatkou na ulici Hornoměstská.