Bývalá katovna

Do roku 1555 si město vypůjčovalo kata z nedaleké Jihlavy, neboť zájemců o profesi popravčího bylo málo. Kat v té době žil na okraji společnosti a za hradbami města. A právě u řeky Oslavy stojí dodnes žlutý barokní dům. Jedná se o bývalou katovnu - obydlí městského kata. Současná podoba domu odpovídá stavu z 18. století. Popraviště bylo východně od města na místě zvaném „Na Spravedlnosti". Poslední poprava zde byla vykonána v roce 1730.