Bývalé luteránské gymnázium

Na místě dvou měšťanských domů nechala paní Alina Meziříčská z Lomnice roku 1578 postavit renesanční palácovou stavbu s arkádovým nádvořím pro nově zřízenou latinskou luteránskou akademii. Vzorem pro vlašské stavitele byl pravděpodobně některý ze severoitalských paláců, snad Palazzo Pompei ve Veroně.

Škola nahrazovala studium nižších ročníků univerzity, byla tedy na slušné úrovni. Mezi studenty patřil například Matyáš Borbonius z Borbonheimu, pozdější lékař a profesor Karlovy univerzity nebo Jindřich Matyáš z Thurnu, jeden z představitelů stavovského odboje proti Habsburkům. Působili zde také místní rodáci Jan a Václav Plachetský.

Po zrušení školy roku 1602 byla budova prázdná, pouze v jednom ze sálů se scházeli k bohoslužbám luteráni. Ve 2. polovině 17. století zde zřídil Rudolf z Kounic panský pivovar, který na tomto místě zůstal až do roku 1949. Pak byla budova opravena a od 60. let 20. století v ní byla umístěna ZUŠ (do r. 2001) a městská knihovna (do r. 2003).

Novým majitelem od roku 2020 je společnost s ručením omezeným Kristian Kodet – galerie. Od roku 2022 zde provozují soukromou galerii Muzeum Kodet.

Foto: Jiří Michlíček, Pavel Pavelka