Dům č. p. 84 (stará pošta)

Původní dům vyhořel při požáru města roku 1823 a v následujících letech byl přestavěn. Ve 2. polovině 19. století patřil jednomu z příslušníků rodiny Kallabových, kteří měli ve městě továrnu na výrobu sukna. Část výroby byla zpočátku umístěna i zde. Od roku 1855 sídlilo v domě okresní hejtmanství. Ve třicátých letech 20. století sem byla přestěhována pošta, která zde zůstala až do postavení současné budovy v roce 1969. V zadním traktu bývala také hudební škola.