Dům č. p. 77 (dříve palác Michkův)

Budovu vystavěl roku 1530 vladyka Mikuláš (Michek) z Ostrova a na Radostíně, který ho krátce předtím ve funkci purkmistra nechal přestavět na radnici. Jeho dům má v mázhauzu stejné stavební prvky jako radnice. Kamenné sloupy a klenbu můžeme spatřit, když vejdeme do prodejny.

V zadním traktu stával sladový mlýn, takže tento dům tvořil rozlehlý komplex, který zasahoval až na dnešní ulici Mlýnská. Později zde byla umístěna městská solnice. Od 17. století byli majitelé domu barvíři, kteří k sušení barvených pláten využívali rozlehlé půdy. V 19. století se dům stal sídlem obchodníků.