Dům č. p. 16 (fara)

Původní fara stávala u kostela. Roku 1659 byla vyměněna za tento současný dům. Na zahradu za řekou vedl dřevěný krytý most, který byl zničen při povodni roku 1985.