Domy č. p. 19, 20

Dva domy s renesančními sgrafity tvořily původně jeden. Dům č. p. 20 v minulosti patřil panství a bývali v něm ubytováni panští úředníci a jiní význační zaměstnanci. V domě roku 1582 bydlel například rektor luteránského gymnázia Jakub Alemanus. Nad vchodem můžeme dodnes spatřit znaky tehdejších majitelů panství Heldtů z Kementu a Berků z Dubé. Od 18. století byl dům měšťanský. Přibližně sto let zde byla umístěna lékárna U Černého orla. Roku 1888 dům zakoupil poštmistr František Kittnar a zřídil zde poštu a zastávku dostavníků.