Dům č. p. 357 (dříve hornoměstská rychta)

V domě hornoměstského rychtáře se scházela samospráva tzv. Horního města již od 14. století. Dům byl ještě koncem 20. století v havarijním stavu a v interiérech se mnoho historických stavebních konstrukcí nedochovalo. Dlouhou historii domu tak dokumentují především středověké sklepy a pozdně barokní fasáda.