Hotelová škola Světlá a SOŠŘ

Školy pro ženská povolání Světlá vznikly roku 1901 z kurzů šití prádla. Hlavními organizátory byli manželé JUDr. Adam a Růžena Píčmanovi. Pro výuku byla zpočátku využívána budova národní školy na náměstí. Teprve 8. září 1923 byla slavnostně otevřena nová budova školy, která byla roku 1928 rozšířena přístavbou.

V první polovině 20. století byla velkomeziříčská škola známá svou vysokou úrovní, s níž se snažila českým dívkám nahradit pobyt v zahraničních penzionátech. V době největšiho rozmachu měla škola 22 oborů. Patřil mezi ně Ústav pro vzdělání učitelek domácích nauk, kuchyňská škola, kurzy pro vychovatelky, domácí hospodářství a další. Její součástí byla i hospodyňská škola, která se později stala samostatnou a roku 1922 pro ni byl zakoupen dům na Horním Městě. Ta se nakonec spojila se školou rolnickou.

Počátkem 50. let odborná škola pro ženská povolání Světlá navazovala na dřívější rozdělení na vyšší školu výživy a školu sociálně zdravotní. Obě světelské školy získaly nové názvy počátkem školního roku 1960 - Střední ekonomická škola a Střední škola pro společné stravování, která se pozděj stala Střední hotelovou školou.

V roce 1978 počala tradice tzv. Gastrodnů odbývaných v kulturním středisku JKP ROH Vysočina, při nichž byly v rámci praktických maturitních zkoušek veřejnosti předváděny gastronomické dovednosti studentů. Rozvíjena byla nadále prezentace školy na veřejnosti. Později se tradiční Gastrodny přesunuly přímo do budovy školy.

Po řadě změn dnes v budově sídlí Hotelová škola a Střední odborné učiliště řemesel a služeb.