Gymnázium

27. března 1899 obdrželi čelní představitelé města povolení o zřízení zemské vyšší reálky. Výuka byla zahájena v budově měšťanské školy. Nová budova reálky byla postavena na Sokolovské ulici 28. srpna 1901 na místě bývalého ovčína tehdejšího purkmistra Jana Stohandla. Autorem plánů byl ing. Karel Pětník, stavbu provedla firma Fey a Beneš z Uherského Hradiště za 13 měsíců.

Slavnostní vysvěcení budovy provedl úřadující biskup dr. František Salesius Bauer. Škola obsahovala společenskou místnost, vlastní kapli s harmoniem, zasvěcenou sv. Cyrilu a Metodějovi, botanickou zahradu, tělocvičnu, byt pro školníka a jeho rodinu a prostornější byt s vlastní zahradou pro ředitele.

Převažovaly zde přírodovědné a technické předměty nad humanitnímil. Od roku 1929 byla škola přejmenována na zemské reformní reálné gymnázium. Studium se prodloužilo na osm let a změnila se i skladba výuky. Svůj název a zaměření škola do dnešních dnů ještě několikrát změnila.

V roce 1944 zabrala II. poschodí gymnaziální budovy německá dívčí střední škola. O čtyři roky později došlo ke sloučení nižších tříd gymnázia s bývalou měšťanskou školou a gymnázium postupně přešlo na čtyři ročníky. Větší část budovy obsadila měšťanská škola. V roce 1953 po sloučení s dosavadními školami národní a střední vznikla jedenátiletá střední škola. Po osmiletém experimentu v rámci jedenáctiletky se gymnázium v roce 1961 opět osamostatnilo. Nejprve jako tříletá, od konce 60. let čtyřletá střední všeobecně vzdělávací škola.

Dnes v budově sídlí čtyřleté a osmileté velkomeziříčské gymnázium.