Sýpka

Monumentální raně barokní hospodářská architektura panské sýpky, vybudovaná v období mezi roky 1670-1690, představuje významnou stavebně-historickou památku a jednu z pohledových dominant severozápadní části města, kde se liší od ostatních domů nejen svým vzhledem a velikostí, ale i vnitřním uspořádáním.

Kdysi pevné stropy z mohutných ručně tesaných trámů a silných podlah, tvořící ve třech podlažích a dvou půdních podlažích velké plochy pro skladování obilí a jiných zemědělských produktů pro případ neúrody a jiných poruch v zásobování obyvatelstva a s tím souvisejících hladomorů, jsou dnes využívány k nejrůznějším účelům, zejména skladovacím.

Foto:Pavel Pavelka