Socha sv. Jana Nepomuckého

Nachází se na Ostrůvku u železného mostu. Stojí na vysokém, ornamentálně zdobeném kamenném podstavci. Původní socha sv. Jana Nepomuckého z pískového kamene pro svůj špatný stav byla vyměněna kolem roku 1900. V dřívějších dobách se zde konávaly svatojánské pobožnosti se zpěvy a hudbou.