Socha sv. Jana Nepomuckého

Nachází se uprostřed náměstí na vysokém, kamenném podstavci z jednoho kusu žuly. Byl postaven rodem Ugartů, což dosvědčuje pískovcová deska s plastickým zobrazením jejich erbu umístěná na podstavci. Již v roce 1706 se o sloupu zmiňuje místní kronikář v souvislosti s povodní ve městě, při které se utopilo 11 lidí. Je vysoký asi 11 m a jeho vrchol zdobí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého přibližně z konce 19. století. Celý sloup je ohrazen kamennou balustrádou.