Socha sv. Jana Nepomuckého

Nachází se uprostřed náměstí na vysokém, kamenném podstavci z jednoho kusu žuly. Byl postaven rodem Ugartů, což dosvědčuje pískovcová deska s plastickým zobrazením jejich erbu umístěná na podstavci. Již v roce 1706 se o sloupu zmiňuje místní kronikář František Ignác Kontek v souvislosti s povodní ve městě, při které se utopilo 11 lidí. Ve zdejší kronice je zapsáno: "Po přestálé průtrži mračen rynk a ulice jako jeden hluboce naplněný vody rybník, tak že žádný na koni přejeti nemohl.... Panský hejduk jménem Hans Paul Holstein nemohouce po rynku tej hroznej vodě utéci..... chtěje život svůj udržeti musil se kamenného sloupu chytiti a tak dlouho držeti, až ta voda zase spadla." Je vysoký asi 11 m a jeho vrchol zdobí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého přibližně z konce 19. století. Celý sloup je ohrazen kamennou balustrádou.