Socha sv. Jana Nepomuckého

Nachází se na ulici Hornoměstská. Byla postavena v roce 1733 místním sochařem Alexandrem Jelínkem. Letopočet 1863 na podstavci připomíná rekonstrukci sochy nebo podstavce. Socha byla rekonstruována opět akadem. sochařkou Danou Markovou v roce 1997. V dřívějších dobách zde byly konávány svatojánské pobožnosti se zpěvy.