Kašna se sochou sv. Floriána

Nachází se na náměstí. Kašna zde byla postavena pravděpodobně již v roce 1595. Od roku 1731 ji zdobila socha sv. Floriána – ochránce před ohněm od místního sochaře Alexandra Jelínka. Později byla socha nahrazena kovovou, kterou na útraty města odlily v roce 1889 Salmovské železárny v Blansku.