Pomník padlým

Pomník obětem prvé světové války stojí v malém parčíku u ulice Sokolovská naproti gymnáziu. Dva kulaté pískovcové sloupy jsou spojené ozdobnou římsou, na které nás upoutá nápis: "1914 PADLÝM 1919". Jména 145 padlých jsou uložena v základech na olověných destičkách.

Pomník byl odhalen 28. 10. 1933. V historických záznamech se dochovala informace, že pod pomníkem jsou ukryty schránky s údaji z té doby. Roku 2018 došlo k opravě pomníku. Během těchto oprav se skutečně našly tři plechové schránky se zeminou z bojišť, kde umírali čsl. legionáři – Zborov, Terrone a Doss Alto. Další schránka obsahovala čtyři olověné destičky se jmény 144 padlých. Mezi tabulkami byly vloženy dobové mince. V poslední, dlouhé schránce byl smotaný pergamen se zápisem o vzniku pomníku a nejspíš i o tehdejším životě ve městě. Mezi plechovými schránkami byla objevena ještě malá skleněná lahvička se zavoskovanou zátkou. Ovšem ta byla zpola rozpadlá, takže smotek papíru uvnitř byl vodou zcela zničen. Pískovcový pomník po opravách sochaře Jiřího Marka získal zpět bronzový reliéf hlavy legionáře, který se ztratil. Do základů byly navráceny schránky s vyčištěnými mincemi i destičkami. Zároveň byl přidán nový text pro další generace a současné mince.
Pomník byl nově slavnostně odhalen 28. 10. 2018.