Pomník Leopoldu Kučerovi

Koncem 19. století neměla většina lidí možnost cestovat za zábavou. Bylo zvykem chodit na procházky do přírody. Aby bylo kam chodit bez nebezpečí, že někoho bude pronásledovat rozzuřený majitel pozemku, o to se staral Okrašlovací spolek. První park, který ve městě vznikl, byl založen na počest prvního předsedy Okrašlovacího spolku, notáře Leopolda Kučery, v zatáčce u okresní silnice na Třebíč. Byl po něm pojmenován Kučerův park. Pomník, který ho dodnes připomíná, byl později posunut z centra parčíku na viditelnější místo u cesty, která ho obchází.