Dálniční most Vysočina

Zámecký park přerušuje dálniční most Vysočina, který v těchto místech překlenuje hluboké údolí řeky Oslavy. Na dálnici D 1 je nejvyšším a druhým nejdelším mostem. Výška mostovky je 77 metrů nad údolím. Ve skutečnosti jsou to vlastně dva souběžné mosty, stočené do mírného oblouku. Most byl postaven v letech 1972-78 metodou letmé montáže. Nad železobetonovými pilíři je umístěna vlastní mostní konstrukce z oceli o váze 6 tisíc tun. Autorem projektu byl ing. Antonín Pechal.