Most v Rakůvkách

Mostek se nachází v lesním terénu na neudržované, již nefunkční zaniklé cestě. Je klenutý do vysokého oblouku s použitím lomového kamene pro stěny a předpolí, cihle pro klenbu. Kamenné zábradlí neexistuje. Včetně předpolí je most dlouhý cca 25 m, široký 2,5 m.

Kamenný jednoobloukový mostek v údolí Rakůvky je drobná technická památka. Sloužící především jako akvadukt, byl součástí bývalého zámeckého vodovodu, který zásoboval areál zámku. Svým vzhledem a proporcemi velice dobře zapadá do okolní krajiny. Ojedinělá technická památka patří svou konstrukcí k poměrně vzácným terénním obloukovým mostům.