Vysoký most

Jedná se o jednoobloukový most na staré cestě k Jabloňovu. Most přes Radslavický potok existoval už dříve, pravděpodobně byl dřevěný jako velká většina mostů v té době. Když jej roku 1591 strhla povodeň, uzavřelo město smlouvu se stavitelem Antonínem Vlachem, který roku 1593 postavil za 8 tisíc zlatých nový most kamenný. Svou výškou 11 metrů se odlišoval od mostů v okolí, proto byl nazván Vysokým.

I v dalších staletích most několikrát strhla voda a musel být nákladně opraven. Například po povodni v roce 1706 trvala oprava mostu čtyři roky. Po červencové povodni v roce 1740 proběhla další rozsáhlá oprava, kdy na most bylo dovezeno 204 fůr kamení a 18 fůr dříví, které předtím odnesla voda. Stavbu i opravy mostu financovalo město. K tomu účelu bylo vybíráno z každého formanského vozu mýto.

Ve druhé polovině 18. století byl most začleněn do nově budované císařské silnice. Pro potřeby dopravy sloužil spolehlivě celé 19. století. Když se však začaly používat ve větší míře automobily, byla zatáčka u Vysokého mostu častým místem nehod. Proto byla v roce 1937 povolena stavba nového železobetonového mostu o několik metrů dál a napřímení přilehlého úseku silnice. Stavba byla ukončena v období Protektorátu a most přestal sloužit veřejnosti.

Most je nyní ve vlastnictví státu.