Předzámčí

Předzámčí zámku vytváří přední dvůr na západní straně, jímž se prochází k hlavní zámecké budově. Jádrem předzámčí je silná gotická, zalomovaná hradební zeď, složená z několika navazujících úseků. Ve vnějších rozích ji vyztužují dvě břitové věže. Na severním konci je zpevněna masivní okrouhlou věží, tzv. hladomornou, zatímco na jižním konci je zakončena hranolovou věžovou bránou s přilehlým obytným stavením. Vnější podoba předzámčí pochází z novodobých úprav.

Dominantou hlavního průčelí věžové vstupní brány, které je dvoupatrové, je renesanční vjezdový portál, který provází nižší portálek pro pěší. Žulový portál vytváří pravoúhlý rámec v padlině pro zvedací most, po němž v horních koutech dosud zůstaly kladky. Na římse nalezneme nástavec s reliéfním vlysem z šedého mramoru. Heraldicky vpravo je umístěn znak Heldtů z Kementu, vlevo pak znak Meziříčských z Lomnice. Nápis zní: „LETA PANE 1578 TATO BRANA GEST V DIELA NA NAKLADEM VROZENE PANI PANI ALENY BERKOWE MEZERZICKE Z LOMNICE A NA MEZERZICZ." Portál vjezdu uzavírají novodobá vrata. Renesanční žulový portálek branky pro pěší pochází ze stejného období jako portál vjezdový.

Vnější průčelí předzámčí vychází z dispozice zalamované hradební zdi. Hradby vznikaly v několika etapách. V podřímsí vnějšího průčelí jsou dochovány v kameni tesané renesanční klíčové střílny. Tyto střílny se nacházejí také na obou nárožních věžích předzámčí. Nad soklem jižní věže je osazená malá deska s textem připomínajícím zpustošení Nového města Pražského panským vojskem v roce 1434. Nad deskou je zazděna kamenná koule nalezená zřejmě při úpravě předzámčí.