Malá synagoga

Doba vzniku Malé synagogy není dodnes zcela jasná. Některé prameny odkazují i na 13. století. Drobná stavba postavená mezi Novou a Starou synagogou byla pozoruhodná tím, že nebyla orientována podle světových stran. Byla to řadová koncová budova obdélného půdorysu o rozměrech 7,5 x 6 m, přízemní s valbovou střechou.

V posledním období byla Malá synagoga známa jako zimní modlitebna. Svému účelu sloužila zřejmě až do okupace. V roce 1955 byla židovskou obcí prodána a přibližně v letech 1962 - 7 z větší části zbořena. Dodnes však z její konstrukce existují části obvodové zdi.