Stará synagoga

Postavena byla roku 1695 vedle starší malé synagogy. Synagoga je orientována k východu. Při východní zdi byl umístěn svatostánek. Řečniště bylo situováno doprostřed, podél stěn stálo 85 sedadel pro muže. Ženám bylo určeno 63 sedadel na galerii přístupné zvenčí zvláštním schodištěm.

Barokně klasicistní portál hlavního vchodu je z druhé poloviny 18. století. V něm jsou vsazeny kované dveře, jež hebrejský nápis datuje do roku 1812. Po otevření nové synagogy byla stará využívána jako sklad. V letech 1996 - 2011 sloužila jako galerie. V současné době je z důvodu rekonstrukce uzavřena.