Židovský hřbitov

Pozemek pro zřízení hřbitova zakoupili Židé roku 1650 za 60 zlatých. Od té doby byl hřbitov funkční až do 2. světové války. Původně k němu vedla přes řeku dřevěná lávka. Když byla zničena povodní, přispívali od roku 1768 Židé na údržbu mostu k Moráňskému hřbitovu a používali jej také.

Hřbitov o rozloze 4. 571 m2 je umístěn ve svahu a celý je ohrazen zdí. V horní části je ve zdi vsazena kamenná deska s hebrejským textem modlitby za zemřelé kadiš. Hroby, zdobené kamennými náhrobky, jsou rozmístěny v poměrně hustých řadách po vrstevnicích směrem nahoru do stráně - k severu. Na hřbitově je umístěno celkem 1306 náhrobních kamenů. Nejstarší je z roku 1677. Nápisy jsou tradičně hebrejské, od 19. století německé, z 20. století i české. Poblíž vstupní brány stojí obřadní síň z roku 1880.

Hřbitov není volně přístupný, zájemci si mohou zapůjčit klíče v Turistickém informačním centru Velké Meziříčí.