My tři králové jdeme k vám…

V dnešní době bychom zřejmě marně hledali člověka, který se ještě nesetkal s tříkrálovou sbírkou.

Tradice je spojena s vánoční připomínkou narození malého Ježíška. Již v Bibli se píše, že do Jeruzaléma přišli mudrci od východu, kteří se chtěli poklonit narozenému Mesiáši. Vedeni hvězdou pak došli až do Betléma. Podle darů – zlata, kadidla a myrhy se usuzuje, že byli tři, i když počet původně uveden nebyl.

Postupně byli zobrazováni jako králové, představující zároveň různé národy Země – bílé, žluté i černé. V lidovém podání dostali i jména, která se objevují od 6. století – Kašpar, Melichar a Baltazar.

Pro tvůrce betlémů – ať už v kostele nebo později v domácnostech, znamenal svátek tří králů proměnu ústřední betlémské scény. Před Svatou rodinou byli dosud umístěni pastýři a darovníci. Ti teď ustoupili do pozadí a před jeskyní či chlévem byli rozestaveni tři králové s doprovodem.

Také v nejstarším dochovaném velkomeziříčském betlému rodiny Vorlovy byli tři králové hlavními postavami. Na deskové malbě byli zobrazeni po dvojicích, a protože máme to štěstí, že právě tyto figurky jsou ze zadní strany destičky opatřeny nápisem, víme, kdy byly vyrobeny. Svatý Josef s králem Melicharem 7. 1. 1783 a králové Kašpar s Baltazarem 4. 1. 1787.

Ze zápisu se dále dozvídáme, že na koledu do Petrávče vezl neznámý „tatíček" P. Josefa. Petráveč byla v 18. století majetkem velkomeziříčských děkanů, mohlo se tedy jednat o P. Josefa Karla Pahnostu, který byl děkanem v letech 1772-1808. Mohl to ovšem být i některý kaplan. Z toho vidíme, že tehdy koledovali i dospělí.

V 19. a na počátku 20. století pak tříkrálovou obchůzku vykonávali chlapci představující čtyři krále – Kašpara, Melichara a Baltazara a ještě Heroda. V každém domě zazpívali a předvedli tříkrálovou hru a svěcenou křídou napsali na dveře známý zápis K+M+B+. Za svoji službu dostávali jablka, křížaly, ořechy či vánočku, o což se na závěr obchůzky rozdělili.

Na jejich tradici navazuje už několik let současná tříkrálová sbírka s tím rozdílem, že výnos je určen na charitu.

Ripp