Na prvního máje

Každý si jistě vzpomene na slavný fejeton Jana Nerudy o prvním máji v Praze v roce 1890. Ve Velkém Meziříčí se prvomájové shromáždění poprvé konalo v roce 1897 zásluhou dělnického spolku Svornost. Po vzniku sociální demokracie ve městě v roce 1905 začala první máj organizovat tato strana a později (1921) se přidali i komunisté.

Až do poloviny dvacátého století připravovala každá z pořádajících stran svoje vlastní shromáždění. Každá měla svůj program, svoje pozvané řečníky, svoje posluchače. Shromáždění se konala na náměstí, na tržišti, ve Františkově – jak kdo zažádal a dostal povolení.

Teprve od 1. května 1948 byly organizovány jednotné oslavy prvního máje pod hlavičkou Národní fronty. Další čtyři desítky let se společných oslav „dobrovolně" účastnily děti i dospělí, neboť účast byla kontrolována. Místo původních požadavků na zlepšení postavení dělníků se prvomájové shromáždění stalo oslavou a propagací režimu. Jednotlivé podniky i zemědělská družstva připravovaly alegorické vozy, které byly ukázkou jejich výrobních úspěchů, v průvodu šli zástupci zájmových organizací a dalších subjektů. Po roce 1989 se první máje přestaly slavit hromadně a záleží to zase jen na politických stranách, jestli se chtějí angažovat.

Ripp