Stará synagoga promluví historií

Synagoga 03Velké Meziříčí je město s bohatou židovskou historií, která s určitostí sahá až do roku 1636. Židovská obec zde sice byla zlikvidována nacisty v roce 1942, ale za 300 let své přítomnosti zde zanechala viditelné stopy. Kromě patrných částí židovské čtvrti je nejnápadnější tzv. Nová synagoga, která tvoří nepřehlédnutelnou dominantu na dopravní tepně Novosady. Navzdory své nápadnosti však zatím důvod k návštěvě neposkytuje. Vedle ní, trochu skrytá, se krčí Stará synagoga. Moc se o ní nemluví, ale uvnitř probíhají restaurátorské práce, které jí vracejí původní vznešenost.

V loňském roce proběhla již 2. etapa restaurování této synagogy, konkrétně obnovy ženské galerie. Po odstranění nepůvodních výmaleb restaurátoři omítku nejprve zpevnili a posléze obnovili v původní kráse. Stará synagoga byla postavena v roce 1695, ale malba iluzivní architektury a nápisů byla provedena přibližně o sto let později.

Letos „starou dámu" čeká restaurování sálu. Také z ní je již odstraněno vše nepůvodní a v nejbližší době se restaurátor Pavel Procházka pustí do obnovy. "Letošní oprava je další nutnou epizodou k tomu, aby byla připravena přijmout zvídavé návštěvníky. Pokud půjde vše dobře, bude to za dva až tři roky," prozradil architekt a památkář Jaroslav Klenovský.

Jaké bude definitivní využití této památky však není dosud jasné. Architekt Klenovský by si dovedl představit, že by obě synagogy fungovaly dohromady. Při kulturním programu v Nové synagoze by návštěvníci mohli „jen" jako součást kulturního programu navštívit a pokochat se krásou té starší. Její výmalba bude odpovídat zhruba polovině 18. století. Z vnitřního vybavení se ale bohužel nezachovalo nic. Po vystavění Nové synagogy v roce 1870 je totiž samotní Židé vystěhovali a prostory byly užívány komerčně.

Obnova synagogy probíhá v rámci programu regenerace MPR a MPZ.

Jan Uher

Synagoga 04-30870-800-600-80 Synagoga 06-30871-800-600-80 Synagoga 07-30867-800-600-80
Synagoga 08-30872-800-600-80 Synagoga 02-30873-800-600-80 Snímek obrazovky_2023-05-17_101557
Synagoga 01-30868-800-600-80 Synagoga 09-30874-800-600-80