1. Úvodní stránka
 2. Volnočasové aktivity
 3. Na kole a pěšky
 4. Cyklotrasy
 5. Po stopách koní okolím Velkého Meziříčí

Po stopách koní okolím Velkého Meziříčí

Z Velkého Meziříčí vyjedeme CT č. 5178. Za městem odbočíme vpravo a pojedeme podél toku řeky Oslavy k Nesměřské hájovně. Odbočíme doprava na CT č. 5109. V okolí Hodova spatříme krajinu typickou pro severní Třebíčsko – balvanité ostrůvky se skupinami křovin. Napojíme se na CT č. 5112 , cestou mineme Podstránský rybník na jehož břehu roste 10 památných dubů letních a dojedeme do Náramče. Zde nás čeká první koňská stanice pana Karla Hedbávného (č.p. 52) (tel. +420 603 830 682) se zaměřením na agroturistiku, chov chladnokrevných koní a těžbu dřeva. Dále pojedeme CT č. 5106 a č. 5206 přes Valdíkov k rybníku Opatský. U Opatského mlýna se nachází Jezdecký klub Opatský mlýn se zaměřením na agroturistiku a parkurové skákání. Vrátíme se zpět na silnici a pojedeme CT č. 5208 do Vanče a dále CT č. 5109 do Tasova, obce s dlouhou historií, archeologickými nálezy a kulturními památkami. Při výjezdu z obce CT č. 5240 se nachází koňská stanice Zdeňka Tobiáše (+420 733 533 383) zaměřená na pobyt v přírodě. CT pokračujeme přes Jabloňov, Rudu k silnici s procházející CT č. 5242. Odbočíme vlevo a pokračujeme po této CT do Velkého Meziříčí.

Tip na trase:

 • Navštívit můžete také koňskou stanici Jiřího Dresslera (tel. +420 775 159 626) zaměřenou na agroturistiku a pobyt v přírodě. Nachází se 2,5 km od Tasova v obci Lhotka (č.p. 7).
 • V obci Březejc odbočíme z CT č. 5242 na polní cestu do Svin a držíme se zelené turistické trasy do Kozlova. Obec je známá nejen díky tradičnímu koštu pálenek, ale i Farmou U Zoubků (č.p. 4), zaměřenou na distanční jízdy, agroturistiku a pořádání závodů v distančních jízdách. Vrátíme se zpět do Svin, po silnici do Lhotek, zde se napojíme na CT č. 5242 a dojedeme do Velkého Meziříčí.

Zajímavosti na trase:

 • Hodov – na návsi čtyřboká kaple sv. Jana Nepomuckého z 19. stol. S dřevěnou zvonicí. V okolí obce typická krajina balvanitých ostrůvků.
 • Nárameč – gotická tvrz s obytnou věží postavená v letech 1373-1379 byla od roku 1490 majetkem Mrakšů z Noskova. R. 1560 již pustá, ale r. 1690 upravena k obytným účelům rodem Tůmových, který ji vlastní dodnes. Zachována věž, dvě zdi v pův. výšce asi 10 m, střílnová okna a kamenné krakorce, které nesly arkýř. Na návsi barokní kaple sv. Jana Nepomuckého krytá šindelem z konce 18. stol.
 • Pyšel – gotická tvrz z poč. 14. stol. z lomového kamene s gotickým ostěním oken. Pozdně barokní kostel sv. Barbory z r. 1788 a barokní fara s mansardovou střechou. Jižně na návrší kaple sv. Marie a umělá jeskyňka, dříve hojně navštěvované poutní msto s lidovou tradicí uctívání zjevení P. Marie. U polní cesty do Častotic smírčí kámen s křížem.
 • Tasov – připomínán r. 1233 jako podhradí hradu Tasova (hrad Dub, z 1. pol. 13 stol., sídlo pánů z Lomnice a Meziříčí, zanikl ve 2. pol. 14. stol., zachován příkop, zbytky hradeb a část zdiva paláce). R. 1366 povýšen na městečko V letech 1728-1730 za hraběte Josefa Paara k polygonálně uzavřenému presbytáři pův. gotického kostela sv. Petra a Pavla z r. 1390 přistavena barokní loď s valenou pruskou klenbou a čelní věží s barokními plastikami patronů kostela z doby po r. 1730 od A. Jelínka. Fara, barokně upravena r. 1730, stojí v místě původního kostela sv. Jiří, z kterého byla přestavena. R. 2009 zde byly objeveny základy rotundy. Na okraji obce zbytky gotické tvrze z konce 14.stol., tzv. Hrádek. V roce 2002 byl v budově staré školy zřízen Literární památník Vysočiny. V téže budově sídlí sdružení zrakově postižených – Slepíši. Rodiště kněze, spisovatele a básníka Jakuba Demla. Jeho vila postavena podle projektu B. Fuchse r. 1921. U vchodu umístěna pamětní plaketa J. Demla z r. 1999 od M. Vlčka.
 • Jabloňovkaplička a mramorový kříž z roku 1901, boží muka u fotbalového hřiště.
 • Ruda – barokní kostel sv. Jiljí z r. 1795 s klenutým presbytářem, trojhranná boží muka u hřbitova. V obci 3 smírčí kameny.
 • Březejckaple se zvonicí ze zač. 19. stol., renovovaná r. 1996.
 • Svinykaplička s dřevěnou zvoničkou a obrazem Panny Marie, sloupková boží muka z r. 1780 u silnice ke Křižanovu.
 • Kozlovsvobodný dvůr (statek č.p. 1) býval dědičnou rychtou, na zahradě památný 300 let starý dub. Roubená sušárna ovoce z 19 stol. u č.p. 10.