1. Úvodní stránka
  2. Výlety do okolí
  3. Církevní památky
  4. Kostely
  5. Kostel sv. Jana Křtitele v Měříně

Kostel sv. Jana Křtitele v Měříně

První zmínky o kostelu jsou z konce 13. století. Z této doby se zachoval bohatě zdobený románský ústupkový portál. V 18. stol. byl kostel barokně upraven, románská dispozice a některé románské a gotické části zůstaly zachovány. Kostel v té době také dostal novou věž. V boční kapli Panny Marie jsou od roku 1781 ostatky sv. Donáta, dnes umístěny ve skleněné rakvi. Před vstupem do kaple je pozůstatek pranýře – kamenný podstavec, řečený „kámen hanby".