1. Úvodní stránka
  2. Výlety do okolí
  3. Církevní památky
  4. Kostely
  5. Kostel Povýšení sv. Kříže v Uhřínově

Kostel Povýšení sv. Kříže v Uhřínově

V prvních dochovaných písemných zmínkách o Uhřínově z roku 1349 se dočteme i o kostele, který zde byl údajně poprvé postaven hned brzy poté, kdy tu kázali sv. Cyril a Metoděj, ubírající se z Vel. Meziříčí na jihozápadní Moravu (kapličky u silnice z V. Meziříčí jsou postaveny na místech, kde odpočívali). Původní malý barokní kostelík Sv. kříže, rovněž na tomto místě, byl obklopen hřbitovem. Býval však mnohdy i po dlouhá desetiletí - zvláště v době pobělohorské - opuštěn, zpustošen a v roce 1720 také vyhořel.

Stavba dnešního kostela Povýšení sv. kříže byla podle návrhu stav. rady Josefa Karáska započata stavitelem Leopoldem Jungmanem dne 1.7.1908 na památku jubilea papeže Pia X. Posvěcen byl 28.11.1909 biskupem P. Pavlem Huymem. Je postaven v pseudorománském slohu, trojlodní. Délku má 36 m, šířku 15,5 m, výšku věže 35 m vč., průměr ciferníku je 2,2 m. Otázku, proč je oltář postaven na západ si klade každý, kdo zná, že oltáře jsou zpravidla vždy k východu.

 Hlavní oltář (dar města Vídně) stojí na mramorovém kvádru a je stejně jako všechny sochy, kazatelna , křtitelnice, křížová cesta, boční oltář, Boží hrob apod. vyřezán ze dřeva. Nad ním ční kříž, po jehož stranách stojí sochy sv. Cyrila a Metoděje. Rovněž po stranách svatostánku jsou sošky: (zleva) sv. Jeronýma, sv. Řehoře, sv. Augustina a sv. Františka Saleského. V levé boční lodi je oltář se sochou Panny Marie Lurdské, v pravé boční lodi je kaple s Božím hrobem a sochami sv. Josefa a sv. Terezie od Ježíška. V hlavní lodi (výška 10 m) jsou po stranách na pilířích zavěšeny sochy (vlevo) Neposkvrněného Srdce Panny Marie a sv. Petra, (vpravo) Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a sv. Pavla. Na kazatelně jsou evangelisté Jan, Marek, Lukáš a Matouš uprostřed s Ježíšem.

Ve věži je 5 zvonů. Největší se jménem Pavel, který váží 620 kg, druhý P. Maria - 350 kg, třetí Cyril a Metoděj - 184 kg, čtvrtý sv. Josef - 140 kg a poslední je umíráček. Veškeré zařízení kostela, včetně varhan bylo rovněž pořízeno z milodarů.

Na nedalekém hřbitově je pochován kromě farníků a kněží z naší farnosti i známý křesťanský básník Jan Zahradníček.