Kostel sv. Zdislavy v Lavičkách

Už po druhé světové válce se začalo uvažovat o stavbě kostelíku. Měl být zasvěcen sv. Anně, tehdejší patronce, na jejíž svátek obec slavila pouť. Ale až v roce 1990 se doba přívětivěji naklonila a 29.9.1990 byl posvěcen základní kámen. Jako patronkou kostela byla navržená svatá Zdislava z Lemberka, rodačka z kraje a lid ji rád přijal. Kostel byl posvěcen 25. května 1994.

Dominantou stavby je prosklená věž z vitráží od Karla Rechlíka a Jiřího Klašky, vnitřní prostory zdobí obraz "Svatá Zdislava s rodinou u Krista a jeho matky" od mistra Milivoje Husáka, od něhož je i návrh oltáře. V Relikviáři napravo od oltáře jsou uloženy ostatky svaté Zdislavy.