Hostinec v Moravci

Budova patřila k zámeckému areálu. Její původní funkce není známa. Objevují se úvahy, že mohla sloužit jako fara. Dnešní vzhled prozrazuje stavební úpravy z konce 18. století, kdy již objekt fungoval jako hostinec.