Zámek Moravec

Zámek Moravec stojí v obci Moravec v okrese Žďár nad Sázavou, na křižovatce silnice II/389 na Strážek se silnicí II/360 z Pikárce na Bobrovou. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Na místě dnešního zámku je již roku 1347 připomínána tvrz patřící vladykům z Kralic. Ta je pravděpodobně obsažena v nynějším severním zalomeném křídle zámku.

V roce 1624 byla tvrz přestavěna do podoby pozdně renesančního trojkřídlého dvoupatrového zámku s kaplí, arkádovými lodžiemi v nádvoří a bosovaným portálem průjezdu. Roku 1794 byl majetek prodloužen jižním směrem o budovy ve tvaru „T" a na východní straně byl vystavěn barokní kostel, na západní straně bylo k ohradní zdi přistavěno vysuté křídlo s terasou. Roku 1825 zámek i kostel vyhořel a po požáru byl Moravec opraven a částečně přestavěn v klasicistním slohu, ovšem již jen jako jednopatrový. V této podobě je objekt uchován dodnes.

Kolem zámku je vybudován park asi na 3 ha. Je zde poměrně velká sbírka exotických dřevin. Například borovice Jeffrayova, jedle stříbrná, smrk obecný, šácholán Soulangeův, smuteční jasan, jedlovec kanadský, jedle kavkazská.... Park je také proslulý bohatě kvetoucími rododendrony a azalkami, které tvoří dominantu v přední části parku za stromořadím lip.

V létě roku 1946 byla do zámku umístěna zotavovna nadace Vojtěch z Brna. O rok později převzal zámek Československý červený kříž, který zadaptoval vnitřní prostory a umístil sem dětskou zotavovnu. Ta přešla roku 1949 do vlastnictví státu. Sociálním účelům pak zámek sloužil až do podzimu roku 1995, na jaře 1996 jej převzalo do správy Moravské zemské muzeum v Brně.

Zámek je v současné době nepřístupný.