Zámek Černá

Zámek byl postaven Rafaelem Chroustenským na konci 16. století v renesančním duchu s boční věží. V roce 1620 mu byl zabaven pro jeho účast na stavovském povstání a darován hraběti Collaltovi. Tím se stala Černá součástí brtnického panství a její význam poklesl a sloužil administrativě. V jejich vlastnictví je až do roku 1918, kdy byl majetek zkonfiskován v rámci pozemkové reformy. V 18. století prošel zámek barokní přestavbou, především interiérů a zámecké kaple.

V současné době je zámek nepřístupný.