1. Úvodní stránka
  2. Výlety do okolí
  3. Zříceniny
  4. Zřícenina hradu v Mostištích

Zřícenina hradu v Mostištích

Páni z Lomnice se řadili ke starobylému moravskému rodu, který měl rodovou větev i v Mostištích. A právě tito páni z Mostišt si nechali postavit ve stejnojmenné obci svůj hrad na kopci zv. Krásná Hora, ke kterému přináležela nedaleko stojící kaple sv. Prokopa, dnes kostel sv. Marka.

Hrad byl založen ve 13. století. Jako první se psal po hradu v roce 1317 Jindřich z Mostišť. R. 1370 panství postoupil Buněk z Mostic markraběti moravskému Janu Jindřichovi, ale vše přijal zpět jako léno. Na počátku 15. století tato větev rodu vymřela. Roku 1417 získávají majetek páni z Lipé. Roku 1447 zapsal Jiří z Kravař celé panství Janovi staršímu z Lomnice.

Z roku 1553 si můžeme prohlédnout náhrobek manželky a dcery urozeného vladyky pana Václava Magetského z Krásné hory (hrádku v Mostištích) v kostele Nejsvětější Trojice na moráňském hřbitově ve Velkém Meziříčí.

Okolnosti zániku hradu nejsou zcela jasné, zřejmě byl vypleněn v období husitských válek. Mostištské zboží se pak stalo součástí meziříčského panství. V dnešní době se zde už nachází nepatrné zbytky základů.