1. Úvodní stránka
  2. Výlety do okolí
  3. Zříceniny
  4. Zřícenina hradu Templštejn

Zřícenina hradu Templštejn

Pozdně středověký hrádek stojící na skále nad údolím řeky Oslavy vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Stavba ve svahu kopce byla od okolní výšiny oddělena širokým příkopem. Jednalo se zřejmě o strážní a kontrolní hrádek nad významnější komunikací, kterou mohlo být údolí Oslavy.

Do dnešní doby se z hradního areálu zachovaly jen asi 2 metry vysoké zbytky zdí po hranolovité věži. Hrad byl opuštěn patrně v polovině 15. století. Zříceninu je dnes možné najít v lese na kopci asi 500 m nad bývalým Eliášovým mlýnem na řece Oslavě.