Zřícenina hradu Dub

Na návrší východně od obce je v borovém porostu ukryta zajímavá zřícenina zdejšího raně gotického hradu. Ve formě predikátu je hrad uváděn zřejmě už v roce 1233 jako Tasov a v roce 1292 jako Tassenberg. Už v roce 1550 byl však pustý. Samotný hrad se rozkládá na nevysokém ostrohu v ohybu řeky Oslavy. Od předhradí je oddělen asi 3 metry hlubokým příkopem.

Z hradu se zachovalo klenutí obytné věže (někdy mylně pokládané za vstupní věžovitou bránu), v terénu lze rozpoznat zbytky okružní hradby a příkop, který odděloval trojuhelníkové předhradí. Dále zde můžeme vidět zbytky brány, základy hradního paláce a příkop. Naskýtá se odtud krásný výhled do zalesněného údolí Oslavy.