1. Úvodní stránka
  2. Výlety do okolí
  3. Zříceniny
  4. Zřícenina Hrádku v Oslavicích

Zřícenina Hrádku v Oslavicích

Ve 13. století velká část území okolo řeky Oslavy patřila pánům z Lomnice. Tento rod na svých državách postavil několik opevněných sídel, kolem kterých byly umístěny menší tvrze, či strážní věže. Z této doby zde můžeme vidět zbytky středověkého hrádku (základy hranolové věže). Věž pravděpodobně sloužila jako předsunutá stráž nedalekému hradu ve Velkém Meziříčí a jako útočiště obyvatelům dvora v Oslavici.  Je umístěna na ostroh vysoko nad potok Oslavička, kolem kterého s velkou pravděpodobností procházela stezka vedoucí z Meziříčí do nedaleké Třebíče a obrana této stezky mohla být její další funkcí. 

V archivech zámku ve Velkém Meziříčí, můžeme najít i závěť Budiše z Oslavice z roku 1280. Uvádí zde, že jako správce dvora Oslavického a nedaleké tvrze odkazuje veškerý svůj majetek svému nejstaršímu synovi Drahoslavovi. Bohužel Drahoslav umírá nedlouho po svém otci. Mladší syn Vojtěch zemřel jako mnich na své misionářské misi v Pobaltí.

Tvrz zanikla asi před rokem 1355, kdy Oslavice připadla k panství Mostišťskému.