Socha poručíka Miloslava Skrbka

Nachází se západně od zámku poblíž rybníčku zv. Jordánek. Zhotovena byla místním akademickým sochařem Jiřím Markem v r. 1946. Pískovcová socha stojí na nízkém oválném podstavci, na němž je nápis: "Poručíku M. Skrbkovi". Níže pak: "Hrdinům květnové revoluce 1945".

Miloslav Skrbek se narodil v Košťálově 17. 11. 1911. Ve Velkém Meziříčí žil v letech 1938 – 1945. Až do osudných událostí byl zaměstnán jako úředník stavebního odboru ve Velkém Meziříčí. Zároveň byl velitelem II. oddílu odbojové skupiny TAU, která fungovala jako součást odbojové organizace Rada tří, která byla v letech 1944 – 1945 největší odbojovou organizací na území protektorátu. V rámci této organizace vznikla samostatná skupina TAU, rozdělená do pěti oddílů s vymezeným prostorem působnosti ve Velkém Meziříčí a okolí. Každý oddíl měl po 50 – 60 mužích, jimž veleli bývalí aktivní mladí důstojníci československé armády. Velitelem II. oddílu byl poručík Miloslav Skrbek.
Hlavním úkolem skupiny byla podpora a spolupráce partyzánských jednotek a zpravodajská činnost, náročné zajištění nočních shozů zbraní z Anglie a radiostanic pro spojení s Londýnem, ukrývání parašutistů a dalších osob v ilegalitě, podporování osob postižených německou okupací, diverzní a partyzánská činnost.
Miloslav Skrbek na začátku války ukryl před nacisty bronzový reliéf legionáře z pomníku padlým, na konci války inicioval vyvěšení československých vlajek. Padl za vlast 9. 5. 1945.